Ostatnie wpisy

Spory wokół Konstytucji

Konstytucja to akt normatywny o nadrzędnym charakterze względem wszystkich innych aktów prawnych państwa. W efekcie, nie może teoretycznie funkcjonować w przestrzeni prawnej żadne rozporządzenie, ustawa czy dyrektywa rządowa

Więcej

Konstytucja 3 Maja a Targowica

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest do obecnych czasów świętowana jako jedno z najważniejszych wydarzeń, które składają się na historię Polski. Była rzeczywiście dokumentem bardzo ważnym, świadczącym

Więcej