Ostatnie wpisy

Źródła i przepisy prawa

Istnieje bardzo wiele organów i instytucji państwowych, które mają przywilej i prawo do tworzenia prawa, a także szereg najróżniejszych organów powołanych do egzekwowania tego prawa. Na niezatapialnej demokratycznej

Więcej

Spory wokół Konstytucji

Konstytucja to akt normatywny o nadrzędnym charakterze względem wszystkich innych aktów prawnych państwa. W efekcie, nie może teoretycznie funkcjonować w przestrzeni prawnej żadne rozporządzenie, ustawa czy dyrektywa rządowa

Więcej